Kwiaciarnia wysyłkowa Bielsko-Biała

Twoja ulubiona kwiaciarnia internetowa..

Zamów kwiaty:  +48 504 513 011

 

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa BAOBAB

43-300 Bielsko Biała, ul. św. A. Boboli   

tel. 504 513 011    

kwiaty24baobab@vp.pl

 

Bank Santander nr konta:  35 1500 1357 1013 5004 9304 0000


 

Regulamin kwiaciarni wysyłkowej Baobab

 

01. OGÓLNE ZASADY DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 

Kwiaciarnia Internetowa www.baobab24.pl  prowadzona jest przez firmę Kwiaciarnie Wysyłkową Baobab Agata Gugulskaz siedzibą w Bielsku-Białej, identyfikującym się numerami: REGON 385310038, NIP 5471773827 zwana dalej Kwiaciarnią Wysyłkową Baobab.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab prowadzi sprzedaż kompozycji kwiatowych, dodatków i innych produktów przez Internet oraz telefon.

 

Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość – inne niż internet są wiążące.

 

Zamówienia realizowane są zgodnie z podanymi danymi przez Klienta podczas składania zamówienia, na adres odbiorcy.
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta, tj. realizowania przez firmę Kwiaciarnię Wysyłkową Baobab zamówień, składania zamówień, cen, płatności i składania reklamacji. 

 

Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się  i w pełni akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab nie ujawnia i nie podaje adresów i kontaktów do współpracujących z nami kwiaciarni. Wszystkie informacje dotyczące statusu zamówienia mogą zostać przekazane przez Biuro Obsługi Klienta. Wszystkie kwestie związane ze zmianą zamówienia mogą zostać przeprowadzone przez Biuro Obsługi Klienta.

 

Za "Zamówienie Specjalne" uznaje się zamówienie na produkt spoza oferty standardowej oraz zmieniony na podstawie dyspozycji Klienta produkt z oferty standardowej (zmiany mogą obejmować m.in. wielkość, kolorystykę, formę itp.).

 

02. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

Zamówienie może zostać złożone przez internet, telefonicznie, bądź osobiście w Kwiaciarni Wysyłkowej Baobab.
Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, lub w przypadku gdy Klient nie posiada adresu e-mail, przekazywane jest ustnie podczas rozmowy telefonicznej.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab gwarantuje  prawo do wprowadzenia zmian dotyczących daty, adresu, składu zamówienia dostawy przesyłki kwiatowej najpóźniej na 2 dni robocze przed datą doręczenia podaną przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wprowadzenie zmian może być możliwe również w późniejszym terminie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 

Zapraszamy do kontaktu z Kwiaciarnią Wysyłkową Baobab celem sprawdzenia możliwości wprowadzenia zmian. Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab gwarantuje prawo do wprowadzenia zmian dotyczących treści bilecika najpóźniej 1 dzień roboczy przed datą dostawy podaną w trakcie składania zamówienia. Wprowadzenie zmian może być możliwe również w późniejszym terminie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab realizuje wyłącznie zamówienia w pełni opłacone lub takie, w przypadku których mailem lub ememesem przesłano bankowe potwierdzenie przelewu lub bankowe/pocztowe potwierdzenia wpłaty/zapłaty.

 

03. CENY I PŁATNOŚCI

 

Walutą w jakiej realizujemy zamówienia jest złoty polski (PLN).
W przypadku dokonania płatności w innej walucie niż złoty polski, ewentualne  zwroty będą dokonywane w złotych polskich (PLN) wg przeliczenia stawki przez NBP.
Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab nie ponosi odpowiedzialności za różnice kursowe powstałe przy ewentualnych zwrotach kwot.

 

04. BEZPŁATNA DOSTAWA

 

Dostawa jest bezpłatna do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

 

05. FORMY PŁATNOŚCI

 

Przy dokonywaniu płatności przez Klienta (tj. Nadawcę) przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:

- płatności ONLINE realizowane są w systemie tpay
- w kwiaciarni płatność kartą kredytową i płatniczą

 

 

06. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab dostarcza przesyłki kwiatowe 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

 

W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać sobie przedział godzinowy doręczenia kwiatów. Postaramy się dołożyć wszelkich starań by przesyłka dotarła do odbiorcy w podanych przez Państwa godzinach. Ze względu na występujące czasami trudności logistyczne nieuzależnione od nas  mogą wystąpić rozbieżności czasowe w dostarczaniu przesyłki.
Zamówienia z dostawą w przedziale czasowym 21-8 prosimy składać telefonicznie lub mailowo.

 

Celem ułatwienia naszej współpracy z Państwem prosimy o składanie zamówień przynajmniej z 24h wyprzedzeniem. Ułatwi nam to realizacje i pozwoli na jak najlepszą realizację złożonego przez Państwa zamówienia.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab  gwarantuje realizacje zamówienia jeśli zostanie ono złożone do godziny 15:00 danego dnia oraz gdy zostanie uiszczona opłata za zamówienie do godziny 15:00 danego dnia. Po tej godzinie prosimy o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią Wysyłkową Baobab

 

W trakcie składania zamówienia Klient może podać szczegółowe informacje dotyczące sposobu doręczenia lub godzin doręczenia w polu "Uwagi dla kwiaciarni".

 

W przypadku nieobecności adresata przesyłki kwiatowej pod wskazanym adresem, kwiaty zostaną zostawione u sąsiadów.  W sytuacji gdy Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab posiada numer kontaktowy do odbiorcy przesyłki, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z nim (podając się za firmę kurierską, nie ujawniając zawartości przesyłki). Ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z nadawca przesyłki kwiaty zostaną zwrócone do lokalnej kwiaciarni. W przypadku braku numeru telefonu do Klienta i Odbiorcy lub braku kontaktu z nimi przez 24 godziny od pierwszego terminu dostawy zamówienie uważa się za zrealizowane.

 

Prosimy o jak najdokładniejsze sprecyzowanie miejsca dostawy co pozwoli nam na łatwiejsze wywiązanie się ze zobowiązania.

 

W przypadku dostarczania przesyłek do miejsc publicznych ( hotele, szpitale, akademiki, uczelnie, firmy) w przypadku braku możliwości wejścia na teren budynku lub nieobecności Odbiorcy przesyłka zostanie pozostawiona na recepcji. Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab  nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie przesyłki Odbiorcy.
W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki kwiatowej przez Odbiorcę zamówienie traktowane jest jako zrealizowane. Zamówiony bukiet zostaje do odbioru przez Nadawcę w kwiaciarni.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab  zastrzega sobie prawo do anulowania bądź wstrzymania zamówienia w momencie gdy nie może być ono zrealizowane. Zobowiązujemy się wtedy do zwrotu wartości zamówienia w ciągu 5 dni oraz do jak najszybszego kontaktu z Klientem.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki kwiatowej w przypadku, gdy podczas składani zamówienia Klient poda nieprawidłowe dane.

 

Godziny dostarczenia w taki dni jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mamy mogą ulec czasowym opóźnieniom od wskazanych przez Państwa przedziałów czasowych. Zamówienia nie dostarczone zostaną zrealizowane następnego dnia a w ramach rekompensaty za spóźnienie do złożonego zamówienia dodamy słodki upominek lub na życzenie klienta powiększymy bukiet. 

 

0.7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA FLORYSTYKI POGRZEBOWEJ

 

W celu ustalenia dokładnej godziny oraz miejsca dostarczenia kompozycji pogrzebowej, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Kwiaciarnią Wysyłkową Baobab

 

08. POLITYKA ZASTĘPOWANIA PRODUKTÓW

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab zobowiązuje się by dostarczane przez nas bukiety były wierną kopią bukietów prezentowanych na naszej stronie www.baobab24.pl. Jednak w związku z sezonowością i niedostępnością niektórych odmian kwiatów i dodatków dekoracyjnych Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab zastrzega sobie możliwość zmiany składu produktu w tej samej cenie w celu terminowego dostarczenia. Dostarczane przez nas bukiety mogą także różnić się od tych zamieszczonych na zdjęciach ze względu na indywidualny styl każdego florysty. Jednak dołożymy wszelkich starań by bukiet utrzymał swój charakter, wielkość, kolorystykę zapewniając największy stopień podobieństwa do oryginału. Wartość bukietu pozostaje bez zmienna. Prezentowane dodatki do bukietów na stronie  www.baobab24.pl ze względu na lokalność i dostępność produktu mogą się różnić od tych na zdjęciu. Gwarantujemy, że wartość i specyfika danego produktu zostanie zachowana.

 

09. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie może zostać anulowane najpóźniej na 2 dni robocze przed podaną w trakcie składania zamówienia datą doręczenia. Zamówienie może zostać anulowane także później, jeśli nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Zapraszamy do kontaktu z Kwiaciarnią Wysyłkową Baobab celem sprawdzenia statusu zamówienia.
W przypadku anulowania zamówienia Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab zwróci w terminie 7 dni kwotę zamówienia, pomniejszoną o koszty manipulacyjne w wysokości 20% wartości zamówienia. Zwrot może nastąpić tą samą metodą płatności, jaką dokonano zapłaty za zamówienie lub przelewem bankowym.

 

10. REKLAMACJE

 

Reklamacje należy składać w Kwiaciarni Wysyłkowej Baobab oraz za pośrednictwem e-maila na adres:

kwiaty24baobab@vp.pl

 

Reklamacje może złożyć wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Abyśmy mogli rozpatrzeć  reklamację, należy dostarczyć reklamowany produkt lub przesłać zdjęcie wraz z opisem reklamacji.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia.

 

Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej. Klient ma prawo złożyć reklamację do dwóch dni od daty dostarczenia przesyłki kwiatowej. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kwiaciarnie Wysyłkową Baobab w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Podczas składania reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania danych niezbędnych do identyfikacji Klienta (nr zamówienia, adres odbiorcy, forma złożonego zamówienia). W przypadku podania niekompletnych danych w reklamacji lub w przypadku gdy  dane nie zgadzają się z podanymi w trakcie składania zamówienia, reklamacja zostaje odrzucona. Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab  jest zobowiązana  do poinformowania Klienta o odrzuceniu reklamacji za pomocą e-maila lub telefonicznie.

 

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab  w przypadku kwiatów dostarczanych przez lokalne kwiaciarnie gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia, podanego podczas składania zamówienia. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. poniżej 5 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza gwarancja świeżości obowiązuje przez 1 dzień.

 

Ze względu na świeżość kwiatów ciętych dostarczanych przez Kwiaciarnię Wysyłkową Baobab  reklamacje nie będą uwzględnianie w przypadku złego przechowywania kwiatów tj. złej pielęgnacji (wymiana wody, podcięcie końcówek łodyg kwiatów).

 

Różnice w formie i kształcie bukietu ze względu na indywidualność lokalnych florystów nie będą uwzględniane podczas reklamacji. Reklamacje dotyczące różnic w składzie bukietu oraz świeżości będą rozpatrzone wyłącznie w oparciu o zdjęcie dostarczonego bukietu.

 

W przypadku braku zdjęcia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

 

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Podczas składania zamówienia w Kwiaciarni Wysyłkowej Baobab Klient jest zobowiązany do podania danych nadawcy i odbiorcy przesyłki kwiatowej.

 

Dane Klienta są wykorzystywane do kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia i nie są ujawniane żadnym innym podmiotom. Przetwarzane są tylko przez Kwiaciarnię Wysyłkową Baobab w celach prowadzenia działalności handlowo-usługowej zgodnie z obowiązującym prawem polskim w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833).

 

Dane odbiorcy są przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji. Informacje te są wówczas przesyłane do lokalnych kwiaciarni z którymi współpracuje Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab , która realizuje zamówienie i doręcza kwiaty.

 

Do komunikacji z odbiorcą przesyłki kwiatowej służy specjalne pole BILECIK, w którym nadawca może zamieścić informacje tekstową lub się podpisać. Brak treści w tym polu sprawia, że przesyłka zostanie dostarczona bez bilecika, anonimowa, bez danych Klienta. Informacje tekstowe zamieszczane w bileciku nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, itp.

 

Adres mailowy Klienta służy tylko do korespondencji służącej do realizacji zamówienia.
W zależności od  wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.

 

12. INNE UWAGI KOŃCOWE

 

Zdjęcia i opisy produktów są wyłączną własnością Kwiaciarni Wysyłkowej Baobab i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.

Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab nie wyraża zgody na wykorzystanie swojej nazwy, logo, regulaminu, opisów produktów oraz zdjęć produktów bez pisemnego zezwolenia Kwiaciarni Wysyłkowej Baobab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niewykonanie usług spowodowane katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Kwiaciarnia Wysyłkowa Baobab zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.

 

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.